jeśli znacząco spadła ilość zdjęc seryjnych - wyłączyć odszumianie (redukowanie zakłóceń) w następujący sposób:
40D - C.Fn II-2 0:wył/off (instrukcja str. 156)
450D - C.Fn 4 0:wył/off (instrukcja str. 155)
50D, 5D mkII - C.Fn II-2 ustawić różne od 2:silny (instrukcja str. 176)
500D - C.Fn 5 ustawić różne od 2:silny (instrukcja EN str. 185)

jeśli nie można włączyć ISO 100 - wyłączyć priorytet jasnych partii obrazu w sposób następujący:
40D - C.Fn II-3 0:wył/off (instrukcja str. 157)
450D - C.Fn 5 0:wył/off (instrukcja str. 156)
50D, 5D mkII - C.Fn II-3 0:wył/off (instrukcja str. 177)
500D - C.Fn 6 0:wył/off (instrukcja EN str. 186)