Zupełnie inna skala odwzorowania, tam sama skala problemów

161. Ischnura elegans