Zwykle nie ustawia się lampy pionowo ani poziomo tylko pośrednio, regulując w ten sposób ilość światła odbitego do ilości tego padającego bezpośrednio.
Dyfuzor(ten w lampie) zwiększa kąt rozproszenia światła na tyle mocno że kierując lampę w sufit tworzy taką czapę światła widoczną w kadrze co nie za bardzo jest pożądane. Po to mamy obracane palniki aby płaszczyznę odbijającą wymanewrować poza kadr.
I na marginesie: mając 6D oraz L is i tylko DPP4 - można łatwo odzwyczaić się od lamp.