^becekpl to już jest jako tako rozsądna oferta
Decyzje decyzje..