Idealne miejsce dla prawdziwych artystów brzydzących się masówką.