PDA

Zobacz pełną wersję : Zadania Tematyczne - REGULAMINCzarna_Offca
28-01-2018, 20:46
I Opis zabawy

Zabawa polega na wykonaniu zdjęcia na podany temat. Zdjęcie powinno jak najbardziej odwzorowywać temat bądź być z nim związane. Ocenie podlega podejście do tematu oraz jego wykonanie.
Można przesłać tylko jedną pracę w danej edycji zabawy.
Uczestnik przesyłając zdjęcie lub pracę do zabawy potwierdza, że praca lub zdjęcie zostały wykonane przez uczestnika i posiada on do nich wszelkie prawa autorskie lub ma zgodę autora na ich przesłanie do zabawy. Odstępstwa od tej zasady będą skutkowały 3-miesięcznym odpoczynkiem od forum.
Zwyciężcą zostaje uczestnik, którego praca otrzymała najwięcej głosów w ankiecie podsumowującej zabawę.
W kwestiach spornych i nie objętych regulaminem decyzja będzie należała do prowadzącego (prowadzącej ) zabawę.

II Zasady

Zdjęcie/a można edytować w dowolnym programie. Zakres edycji leży w gestii uczestnika zabawy.
Wysyłamy tylko wygenerowany plik *.jpg
Wymiary pracy muszą być zgodne z regulaminem forum, tj. maksymalnie 1280px szerokości i 900px wysokości.
Adres do wysyłki: zadania.canon@gmail.com
Jeśli to możliwe, w temacie maila wpisujcie numer edycji zabawy, np. #25.
Pliki oznaczamy swoją nazwą użytkownika z forum, nazwa.jpg (np: Czarna_Offca.jpg)
Plik nie ma zawierać metadanych Exif
Głosowanie podstawowe trwa 3 dni. Dogrywka trwa 1 dzień i w razie potrzeby powtarza się ją aż do wyłonienia zwycięzcy.
W przypadku tzw. edycji specjalnych i po uprzednim uzgodnieniu, możliwe jest zastosowanie zasad innych niż opisane w punktach I i II.